در حال بارگذاری ، لطفا شکیبا باشید....


موقعیت


محدوده:2

شهر: بیرجند


آدرس:

خیابان مدرس - کوچه 1

اطلاعات تماس

تلفن تماس: 2927 3222

تلفن همراه: 1279 861 0915 - 8526 815 0915


اطلاعات شغل

نام مدیر:

حسین دلاکه

عنوان شغل:

خیاطی


ساعت حضور:

8:30 تا 13 _ 15 تا 22

پارچه


دوخت پیراهن - دوخت شلوار- تعمیرات لباس در اسرع وقت


  


دورنگار:


تارنما:

رایانامه:

دوخت شلوار در 24 ساعت

ارسال پیام برای مدیر این صفحه
برای ارسال لطفا گزینه های مطرح شده را پاسخ دهید.