در حال بارگذاری ، لطفا شکیبا باشید....


موقعیت


محدوده:3

شهر: بیرجند


آدرس:

بلوار غفاری - قدس شرقی - پلاک 60

اطلاعات تماس

تلفن تماس: 2340 3223

تلفن همراه: 09153619598 - 09156690072


اطلاعات شغل

نام مدیر:

سعید جمهوری

عنوان شغل:

گل فروشی


ساعت حضور:

گل و گیاه آپارتمانی و بیرونی - درختان مثمر و غیر مثمر - انواع گلدان - خاک و برگ - بذرسیزیجات - اداوات گلکاری - انواع سفال و ...


  دورنگار:


تارنما:

رایانامه:

مشتری گرامی سلام        

تخفیف ما کوچکترین قدردانی ما از شماست

با ما باشید

ارسال پیام برای مدیر این صفحه
برای ارسال لطفا گزینه های مطرح شده را پاسخ دهید.