در حال بارگذاری ، لطفا شکیبا باشید....


موقعیت


محدوده:4

شهر: بیرجند


آدرس:

خیابان منتظری - بین 14 و 16

اطلاعات تماس

تلفن تماس: 4917 3222

تلفن همراه: 3608 862 0915


اطلاعات شغل

نام مدیر:

محمد علی حسین زاده

عنوان شغل:

نمایشگاه فرش


ساعت حضور:

8 تا 13 _ 15:30 تا 21

  


   


   


فرش خوب

دورنگار:


تارنما:

رایانامه:

مشتری عزیز

خوش آمدید

از اینکه از صفحه ما بازدید میکنید , سپاسگزاریم

ارسال پیام برای مدیر این صفحه
برای ارسال لطفا گزینه های مطرح شده را پاسخ دهید.