در حال بارگذاری ، لطفا شکیبا باشید....


موقعیت


محدوده:2

شهر: بیرجند


آدرس:

خیابان طالقانی - نبش 1

اطلاعات تماس

تلفن تماس: 5400 3222

تلفن همراه: 8306 160 0915


اطلاعات شغل

نام مدیر:

ام البنین قاسمی

عنوان شغل:

عینک طبی


ساعت حضور:

8 تا 13 _ 16 تا 21

 عینک طبی - آفتابی - لنز شامل طبی - رنگی - انواع مایع لنز - عینک شنا و ورزشی 


معانیه چشم و تهیه عینک - تحویل عینک نیم ساعت 


  


دورنگار:


تارنما:

رایانامه:

عینکی که در دستان شماست گوهری گران بها برای چشمان شماست 

ارسال پیام برای مدیر این صفحه
برای ارسال لطفا گزینه های مطرح شده را پاسخ دهید.