در حال بارگذاری ، لطفا شکیبا باشید....


موقعیت


محدوده:-

شهر: استان


آدرس:

خیابان مدرس - بین 1 و 3

اطلاعات تماس

تلفن تماس: 802 725 22 - 056

تلفن همراه: 5926 935 0915 - 2187 137 0915


اطلاعات شغل

نام مدیر:

حاج مصطفی شرفی

عنوان شغل:

موادغذایی


ساعت حضور:

8 تا 14 - 16 تا 22:30

کلیه مواد غذایی - لبنی - بهداشتی - پروتئین و ..


  دورنگار:


تارنما:

رایانامه:

رضایت شما افتخار ماست

ارسال پیام برای مدیر این صفحه
برای ارسال لطفا گزینه های مطرح شده را پاسخ دهید.